Naar assessment centers van de nieuwe generatie!

19 Juin Naar assessment centers van de nieuwe generatie!

Assessment centers beantwoorden aan de behoefte van ondernemingen om de match tussen een individu en de competentievereisten van de organisatie te bevestigen.

Bedrijven gebruiken ze meestal bij een aanwerving, een promotie of een reorganisatie.

Vaak worden dan zogenaamde soft skills of transversale vaardigheden beoordeeld zoals zin voor initiatief, oplossingen vinden, informatie verwerken, structureren, taken prioriteren, een team mobiliseren enz.

Vervolgens krijgt de ingeschatte persoon een objectieve evaluatie van zijn of haar vermogen om aan de verwachtingen te voldoen.

En als dat resultaat oplevert, des te beter …

Maar…

  1. Heel wat bedrijven zoeken een witte raaf!

Bedrijven stellen op basis van de beschrijving van een functie heel grondig het beoogde competentieprofiel opstellen. Dit profiel neigt dan over het algemeen naar perfectie. Bijna alle ondernemingen zoeken voor de functie een uitgesproken Talent.

Uiteindelijk moeten ze dan vaststellen dat dit rastalent waarschijnlijk niet bestaat!

  1. Nochtans denken heel wat bedrijven dat ze alle medewerkers in de verwachte pasvorm kunnen gieten!

Als een assessment center wordt ingezet in het kader van een reorganisatie worden vaak enkele kerncompetenties bepaald waaraan alle medewerkers horen te beantwoorden. Flexibiliteit is tegenwoordig bv. een van die erg gevraagde vaardigheden.

Maar uiteindelijk komt men tot de conclusie dat dergelijke ‘agility’ niet van alle medewerkers verwacht kan worden!

Er is echter een jong Belgisch bedrijf dat hierbij het verschil kan maken!

Op basis van recente neurologische bevindingen en mathematische hulpmiddelen die helpen de omgeving en het denken beter te vatten, lanceert deze onderneming een disruptieve assessment center-aanpak.

Dit bedrijf heet ‘4T Agency’. Het is een co-creatie van een twintigtal kaderleden van multinationals en CEO’s, met als missie de vereiste transformatie van onze maatschappij te versnellen (bekijk hun website of de artikels van de blog); een transformatie die moet uitmonden in organisaties van Talenten eerder dan van competenties.

De onderneming 4T Agency definieert Talent erg nauwkeurig. « Talent is voor elk individu de unieke expressie van zijn capaciteit zijn volledig geestelijk potentieel aan te wenden (zijn verschillende vormen van intelligentie) om doelmatig met een welbepaalde inzet om te gaan. » 

Als een individu zich niet meer toelegt op de inzet wordt hij of zij weer louter competent.

Als u dus een talent zoekt voor een job, hebt u veel meer nodig dan alleen de verwachte competenties. Test het profiel ten opzichte van de inzet en de veronderstelde uitdagingen van deze job. Een Talent dat focust op zijn inzet mobiliseert van nature de nodige soft skills.

Hetzelfde geldt voor een reorganisatie. Wat de voornoemde agility betreft, hebben we u misschien doen denken dat een deel van uw teams niet zal kunnen functioneren in een wendbare omgeving. Maar dat is fout! Als elke medewerker goed ingezet wordt met een focus op de hem of haar passende inzet, is heel uw team in staat tot die flexibiliteit.

Waarom komt dat dan niet tot uiting in de testbatterij van de huidige assessment centers?

Eenvoudig gesteld mobiliseert een Talent zijn of haar soft skills in een bepaalde volgorde of sequentie die hem of haar eigen is. De eerste soft skills die worden aangewend, krijgen een mooie score in de assessments. De soft skills die later worden ingezet, krijgen een zwakke score. Nochtans is het zo dat de uitdagingen verbonden aan de desbetreffende inzet van nature deze soft skills triggeren bij het individu. Bij een andere inzet zullen dat andere soft skills zijn, dat kan ik u verzekeren.

Bijgevolg …

Werkt de onderneming 4T Agency niet met referentiesystemen gelinkt aan competenties maar aan inzet.

Er worden geen competenties gevalideerd. Er worden Talenten onthuld, naar waarde geschat en geactiveerd.

Ja… dat is nieuw en echt disruptief om het u mogelijk te maken dit systeem te testen, stelt 4T agency aan 100 personen voor deze oplossing tijdens de zomer te testen. Tijdens deze actie en om het voor zoveel mogelijk geïnteresseerden toegankelijk te maken, wordt de dienst aangeboden tegen een democratische prijs.

Deze actie geldt zowel voor particulieren als bedrijven die de oplossing willen testen.

 

Wat houdt deze actie in?

Het gaat om de Talent Discovery Challenge

Het betreft 2 afspraken met het profileringsteam van 4T Agency om uw Talent aan het licht te brengen en te activeren en het te matchen met de inzet die dit Talent aantrekt als een magneet.

De actie vindt plaats tijdens de zomermaanden en wordt aangeboden tegen € 500 excl btw.

Neem HIER contact op met het team

 

Banzaï

 

Olivier Bouche, Managing Director @Wikilabs

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Share This